کیوکوشین کاراته

کاراته

مقالات رزمی

یین یانگ

(یین و یانگ ) مفهومی است در نگرش چینیان باستان به نظام جهان. یین و یانگ شکل ساده‌‌شده‌ای از مفهوم "یگانگی متضادها" است. از دیدگاه چینیان باستان و تائوباوران، در همهٔ پدیده‌ها و اشیاء غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل وجود دارد. یین و یانگ نشان دهنده قطب های مخالف و تضادهای جهان هستند. البته این بدان معنا نیست که یانگ خوب است و یین بد است (در حقیقت این تحریفی نادرست است).بلکه یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان بخشی از چرخه هستی هستند. وقتی تعادل و احساس خوبی به وجود می‌آید که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشد. نقطه‌های متضادی که داخل شکل یین و یانگ دیده می‌شود به این مفهوم است که یین وقتی به حداکثر خودش برسد، و می خواهد تمام شود در درونش یانگ را دارد و وقتی هم که ینگ می خواهد به حداکثر خود برسد در درونش یین رو دارد . یعنی وقتی یکی تمام می‌شود، دیگری در درونش رشد می‌کند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

چند نکته:

•هیچ چیزی کاملا یین یا کاملا یانگ نیست. مثلا آب سرد در مقابل آب جوش یین است ولی در مقابل یخ یانگ است.

• یین و یانگ کاملا به هم وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری نمی‌توانند وجود داشته باشند. نور بدون تاریکی معنی ندارد.

• یین و یانگ می‌توانند خودشان تقسیم شوند به یین و یانگ: مثلا گرم در برابر سرد ینگ است ولی گرم خود تقسیم می‌شود به داغ (ینگ) و ولرم (یین) ، سرد نیز خود تقسیم می‌شود به خنک (ینگ) و بسیار سرد (یین)

یانگ

یین

راست

چپ

اعداد فرد

اعداد زوج

متحرک

ثابت

سختی

نرمی

زاویه دار

منحنی

سبکی

سنگینی

گرما

سرما

روشنایی

تاریکی

آسمان

زمین

آتش

آب

کوه

دره

تیز

کُند

بالا

پایین

جلو

عقب

روح

بدن

پُر

خالی

مردانگی

زنانگی

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۰ساعت 15:14  توسط مهدی